นโยบายของเรา

 นโยบาย

      โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนได้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ในการใช้งานการตลาดออนไลน์ อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้หลุดออกจากแพรทฟอร์มของต่างชาติ ที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อการใช้งานของคนไทย จึงจะเห็นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ จะผิดเพี้ยน และสร้างปัญหาให้กับการดำรงชีพ และการประกอบอาชีพของคนไทย 

       โครงการนี้จัดสร้างเพื่อให้รองรับกับทุกอาชีพของคนไทย และมุ่งเน้นให้มีผลกระทบในการใช้งานน้อยที่สุด อีกทั้งยังต้องการให้เป็นประโยชน์ในการใช้งานแบบฟรี เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ เป็นโครงสร้างพื้นฐานในของการใช้ชีวิตของทุกคน ควรที่จะเป็นสาธารณประโยชน์ ไม่ควรที่จะมีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน หรือที่สำคัญไม่ควรที่จะเป็นต่างชาติที่เป็นผู้ให้บริการ หรือหากจะเป็นคนไทยที่ให้บริการก็ไม่ควรจะมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานเทคโนโลยีนี้ 

       ผู้คิดค้นโครงการมุ่งเห็นประโยชน์สำคัญยิ่งในเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแพรทฟอร์มนี้ จึงอุทิศทั้งกาย ใจ เงินทุน และเวลาเป็นอย่างมากในการสร้างแพรทฟอร์มนี้ ถึงแม้จะมีคุณภาพที่ยังไม่อาจเทียบเท่ากับแพรทฟอร์มของต่างชาติได้ก็ตาม

       ผู้คิดคนยินดีอย่างยิ่งที่จะดำเนินการโครงการนี้เพื่อใก้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป แต่หากได้รับการสนับสนุนก็จะยิ่งทำให้เกิดการพัฒนาได้อย่างราบรื่น และรวดเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ทำให้ชาติบ้านเมืองเสียหายที่ผ่านมาทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ที่ต่างชาติได้เข้ามากรอบโกรยผลประโยชน์ด้านการตลาดออนไลน์ไปแล้วเป็นจำนวนมหาศาล ทำให้ระบบเศรษฐกิจทั้งของชุมชน ไปจนถึงทั้งประเทศขาดสภาพคล่อง ซึ่งหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขจะทำให้ประเทศไทยเกิดปัญหามากยิ่งขึ้นไม่มีที่สิ้นสุด

       ดังนั้น จึงตั้งเป้าที่ประโยชน์สูงสุดต้องเป็นของผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดการเข้าถึงได้รวดเร็วที่สุด และลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่แพรทฟอร์มของต่างชาติกำหนดค่าใช้จ่ายไว้สูงมากในทุกครั้งที่ต้องการดำเนินการด้านการตลาดออนไลน์

นายรัตนชัย คำจวง
ผู้คิดค้นและดำเนินการโครงการ

แสดงความคิดเห็น

ไม่อนุญาตให้มีความคิดเห็นใหม่*