ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ


          ดร. ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้เห็นความสำคัญของโครงการนี้ และรับทราบถึงปัญหาดังกล่าวที่ผู้คิดค้นโครงการ ต้องการที่จะแก้ไขและเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นแนวทางที่ดี น่าสนับสนุนเป็นอย่างมาก เพราะประโยชน์ที่ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในการทำการตลาดออนไลน์ จึงให้การสนับสนุนเพื่อประโยชน์ของคนไทย โดยเฉพาะคนสกลนครได้เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่จะทำให้ทั้งประเทศได้รับประโยชน์ต่อไป

          ถึงแม้คุณภาพที่ยังไม่อาจจะเทียบเท่ากับแพรทฟอร์มของต่างชาติได้ แต่ก็เป็นการพัฒนาและเขียนขึ้นโดยคนไทยที่ต้องการเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง อุทิศทั้งกำลังกาย กำลังใจ และระยะเวลาที่ยาวนาน ประกอบกับเป็นจิตอาสาพัฒนาบ้านเมือง 

          ขอให้โครงการนี้เป็นไปด้วยความราบรื่น เป็นที่นิยมใช้งานกัน อีกทั้งมีผู้สนับสนุนมากขึ้น ทั้งผู้ใช้งาน และผู้ที่เข้ามาสนับสนุนในการดำเนินการต่าง ๆ  และจะช่วยผลักดันให้ดำเนินการได้ต่อไปจนประสบความสำเร็จในที่สุด เพื่อประโยชน์ของชาวสกลนคร และคนไทยทั้งชาติ


ดร. ชูพงศ์ คำจวง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

แสดงความคิดเห็น

ไม่อนุญาตให้มีความคิดเห็นใหม่*