เกี่ยวกับเรา

              นี้คือการเริ่มต้นของโครงการ Village Network ที่ได้รับการสนับสนุนของ ดร. ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดย นายรัตนชัย คำจวง ได้คิดค้น และพัฒนาระบบขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบขายสินค้าของหมู่บ้าน ให้เกิดการรวบรวมข้อมูล ในทุกอาชีพ ในทุกหลังคาเรือน ให้ผู้ที่สนใจ ซื้อ ขาย บริการ และใช้บริการ ได้เข้าถึงการสื่อสารที่รวดเร็วได้ตลอดเวลา 

      ปัจจัยสำคัญคือต้องการให้ประเทศไทย ได้มีแพรทฟอร์มที่สร้างขึ้นมาเองโดย คนไทย เพื่อให้ปลดปล่อยข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นอิสระจากแพรทฟอร์มของต่างชาติ และเพื่อให้คนไทยทุกคนได้ใช้งานฟรี ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่คนไทยควรจะได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ฟรี

      ผู้คิดค้น และผู้สนับสนุน หวังว่า ผู้ที่ใช้งานจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อย เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เราได้สนับสนุนการร่วมงานแบบจิตอาสา ที่ต้องการช่วยพัฒนาชุมชน และเศรษฐกิจระดับหมู่บ้าน ซึ่งหากระบบเศรษฐกิจทุกหมู่บ้านดีแล้ว ก็จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจขยาดดีขึ้นไปเป็นระดับ

      เนื่องจากแพรทฟอร์มของต่างชาตินั้นไม่ได้สร้างขึ้นมาให้เหมาะสมกับองค์ประกอบของสังคมเพื่อให้คนไทยได้ใช้งาน จึงทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย อีกทั้งยังมีการเก็บค่าบริการส่วนต่าง ที่เกิดขึ้นจริง ทั้งในอดีต และปัจจุบัน ส่งผลให้แพรทฟอร์มของต่างชาติสามารถนำเงินออกไปจากประเทศของเราเป็นจำนวนมากในแต่ละปี และนี้คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโครงการ Village Network นี้เกิดขึ้น เพื่อให้เข้ามาขั้นกลางแพรทฟอร์มอื่น ๆ ที่มุ่งเป้าที่ผลประโยชน์ ให้ลดบทบาทลงจนในที่สุดก็ถอนตัวออกไปจากประเทศ และแพรทฟอร์มที่สร้างขึ้นเพื่อการใช้งานในประเทศไทยก็จะเข้ามาครอบคลุมทุกการใช้งานแทนในที่สุด

      ทำให้ลดปัญหาเงินรั่วไหลออกนอกประเทศน้อยลง จนในที่สุดคือน้อยมาก ๆ 

      


แสดงความคิดเห็น

ไม่อนุญาตให้มีความคิดเห็นใหม่*